شماره جدید نشریه اعتبار بخشی سلامت منتشر شد

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ادامه مطلب ...

شماره جدید مجله اعتباربخشی سلامت منتشر شد

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ادامه مطلب ...

ارزیابی مستقل و بیطرفانه

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ادامه مطلب ...

بسترسازی جذب توریست با اعتباربخشی بیمارستانی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ادامه مطلب ...

انتشار ششمین شماره فصل‌نامه اعتباربخشی سلامت

۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ادامه مطلب ...

بخش خصوصی می‌تواند در زمینه آموزش به وزارت بهداشت کمک کند

۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ادامه مطلب ...

تسهیل ارزیابی بانک‌های خون بیمارستان‌ها با نرم افزار از سال آینده

۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ادامه مطلب ...

با تشکیل سازمان اعتباربخشی مستقل موافقیم

۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ادامه مطلب ...

social-media (3) social-media (2) social-media (1) social-media socialinterface photo_2016-04-25_22-12-36