اهداف

  •    ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌ حوزه سلامت؛
  •    معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌؛
  •    ایجاد زمینه‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران‌ داخل‌ کشور ؛
  •    طرح‌ مسائل‌ علمی‌ نو و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌ در علوم مدیریتی حوزه سلامت؛
  •     ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ در جامعه‌ ؛
  •     کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی، بیمارستانها و همچنین‌ میان‌ پژوهشگران‌ و کارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل‌آموخته‌ها و تجربیات‌ و کسب‌ دستاوردهای‌ تازه‌ علمی‌ مدیریت سلامت؛

social-media (3) social-media (2) social-media (1) social-media socialinterface photo_2016-04-25_22-12-36