خط مشی نشریه

  • نشریه مشی غیر سیاسی و غیر حزبی را دنبال می کند.
  • وابستگی های و گرایشات سیاسی در نشریه بروز نمی نماید.
  • نشریه حاوی مقالات علمی، اخبار علمی و صنفی، مصاحبه و گزارش در حیطه مدیریت سلامت خواهد بود.
  • نشریه برای اخذ امتیاز علمی-پژوهشی در آینده تلاش می نماید
  • نشریه غیرانتفاعی بوده و از عواید احتمالی در جهت توسعه علمی کمی و کیفی بهره خواهد برد.
  • اصول بی طرفی، عدم تبعیض و رعایت انصاف در نشریه ملاک عمل خواهد بود.

social-media (3) social-media (2) social-media (1) social-media socialinterface photo_2016-04-25_22-12-36