اشتراک ویژه

فرم اشتراک

[button icon=”” target=”_self” text_align=”center” text=”دانلود فرم اشتراک” link=”http://localhost/strata/wp-content/uploads/2015/12/eshtrak.pdf”]

شماره حساب نشریه:

شماره حساب (سیبا):

۰۱۱۰۳۲۰۶۵۰۰۰۶

نزد بانک ملی شعبه بلوار دریا (کد ۶۹۳)

به نام رضا تویسرکان منش

شماره ملی کارت:

۶۰۳۷۹۹۷۱۶۴۸۵۲۳۴۶

 

social-media (3) social-media (2) social-media (1) social-media socialinterface photo_2016-04-25_22-12-36