نقش پررنگ ایمنی بیمار در سنجه‌های اعتباربخشی امسال

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ادامه مطلب ...

ورود جدی وزارت بهداشت به بحث پرداخت‌های نامتعارف

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ادامه مطلب ...

اعتباربخشی بیمارستانی نیازمند فرهنگ‌سازی است

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ادامه مطلب ...

سلامت به گیشه آمد

۱۴ دی ۱۳۹۴ ادامه مطلب ...

۱۱ دی ۱۳۹۴ ادامه مطلب ...

social-media (3) social-media (2) social-media (1) social-media socialinterface photo_2016-04-25_22-12-36